Wateroverlast op de begraafplaats?

Wij helpen u graag met de oplossing!

Heeft u onze expertise nodig?

Projecten

DrainSolutions staat garant voor het leveren van kwaliteit en betrouwbaarheid. Lees hier een aantal afgeronde projecten. Elk project opzicht is maatwerk waarbij de eisen en wensen van de opdrachtgever niet uit het oog verloren is.

Aanbrengen drainage onder revalidatiecentrum in Vlaardingen

Opdrachtgever: Argos Zorggroep – Sweco Nederland

Project aanbrengen drainage onder het Marnix Revalidatiecentrum te Vlaardingen

In de kruipruimte van het Marnix Revalidatiecentrum voor ouderen stond continu veel water. Hierdoor was het niet mogelijk onderhoud uit te voeren aan de systemen als dit nodig was. Ook ontstond er schade aan de bestaande riolering.

Uitgevoerde werkzaamheden

Om de grondwaterstand onder het pand te verlagen is handmatig een drainageleiding ingegraven onder het pand. Om het water af te voeren is een pompput geplaatst. De besturing is aangesloten op het gebouwbeheersysteem zodat de waterstand en eventuele storingen geregistreerd en gemeld worden.   

Wateroverlast Marnixgebouw

Water in kruipruimte

Drainage ingraven

Drainage ingraven

Drainage in kruipruimte

Onze opdrachtgevers zijn o.a.

  • Gemeentes
  • Woningbouw corporaties
  • Particulieren (vereniging van eigenaren)
  • Beheerders van gebouwen of complexen
  • Begraafplaats beheerders
  • Aannemers

Lees meer

Documentatie downloads

Adres:

Boendersweg 6, 3295 LB 's-Gravendeel 

Tel:078 - 842 2337
Email:info@drainsolutions.nl
KvK:30260514
IBAN:NL 11 RABO 0144 7427 72