Wateroverlast op de begraafplaats?

Wij helpen u graag met de oplossing!

Heeft u onze expertise nodig?

Projecten

DrainSolutions staat garant voor het leveren van kwaliteit en betrouwbaarheid. Lees hier een aantal afgeronde projecten. Elk project opzicht is maatwerk waarbij de eisen en wensen van de opdrachtgever niet uit het oog verloren is.

Onderzoek drainagesysteem in woonwijk

Opdrachtgever: Wareco Ingenieurs / gemeente Hendrik Ido Ambacht.

Project onderzoek drainagesysteem in woonwijk

Hoewel er bij de herinrichting en rioolrenovatie van deze wijk drainage is aangelegd wordt er sindsdien toch grondwateroverlast ervaren. Om te doorgronden waardoor dit veroorzaakt wordt  voerden wij onderzoek uit naar het drainagesysteem.

 Uitgevoerde werkzaamheden

Als eerste hebben wij het drainagesysteem gereinigd waarbij het residu werd afgezogen. Middels deze methode hebben we tevens bepaald of er gebreken zitten in het systeem. Na het reinigen hebben we middels zenderapparatuur de ligging en diepte van de bestaande drainageleidingen ingemeten t.o.v. Nap. Met de ingewonnen data kan zodoende vastgesteld worden wat de actuele status en waarden zijn van het bestaande drainagesysteem en daar waar nodig aanpassingen verricht worden.

Onze opdrachtgevers zijn o.a.

  • Gemeentes
  • Woningbouw corporaties
  • Particulieren (vereniging van eigenaren)
  • Beheerders van gebouwen of complexen
  • Begraafplaats beheerders
  • Aannemers

Lees meer

Documentatie downloads

Adres:

Boendersweg 6, 3295 LB 's-Gravendeel 

Tel:078 - 842 2337
Email:info@drainsolutions.nl
KvK:30260514
IBAN:NL 11 RABO 0144 7427 72