DIENSTEN

DrainSolutions helpt graag u verder met het vinden van de juiste oplossingen. Vind hier onze diensten!

Diensten - Draineren van bestaande begraafplaatsen

Aanleg drainage op begraafplaats
Dwarsprofiel zandsleuf met drainage op begraafplaats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wateroverlast op de begraafplaats

 

In veel gemeenten hebben beheerders van begraafplaatsen te maken met wateroverlast. Dit varieert van regenwater wat slecht de bodem infiltreert waardoor er plasvorming op de begraafplaats aanwezig is bij regen tot een structureel te hoge grondwaterstand. De oorzaak is veelal te wijten aan slecht waterdoorlatende lagen in de bodem.

 

Een structurele oplossing voor wateroverlast op de begraafplaats

 

Een effectieve oplossing voor wateroverlast op een begraafplaats is het ingraven van drainage waarbij de sleuf volledig aangevuld wordt met drainagezand zodat er zandschermen ontstaan. Door het aanbrengen van zandschermen i.c.m. drainage worden storende lagen in de bodem doorbroken en kan het water zijdelings vanaf de storende lagen instromen en afgevoerd worden. Er ontstaat zodoende een bufferruimte voor regenwater waardoor plasvorming voorkomen wordt. Ook kan er eenvoudig voldaan worden aan de droogleggingseis.

 

Door onze unieke werkwijze is het mogelijk drainage in te graven tot een diepte van -2,75 meter t.o.v. het maaiveld. Middels een zand injector die reikt over de volledige diepte van de gegraven sleuf is het mogelijk gelijktijdig een zandscherm aan te brengen zonder vermenging van uitkomende grond. Deze wordt naast de sleuf gedeponeerd en afgevoerd. We laten niets aan het toeval over;  Onze machine is voorzien een automatische niveauregeling waardoor de drainagebuis exact ingegraven wordt. De maatvoering gebeurd altijd t.o.v. N.A.P.

Enkele bijkomende voordelen zijn;

 

 • Maaiveld hoeft niet afgegraven te worden om juiste diepte te bereiken
 • Zettingen minimaal
 • Snelle werkwijze
 • Speciale methode voor aanvoer van drainagezand mogelijk waardoor aantal voertuigbewegingen op de begraafplaats met 50% afneemt

 

 

 

Draineren van een bestaand grafveld middels gestuurde boring

 

Niet bij alle begraafplaatsen is het mogelijk drainage aan te brengen middels een open ontgraving. Met o.a. de techniek van gestuurd boren zorgen wij ervoor dat het mogelijk is conventionele drainagebuizen (bijvoorbeeld PP450) ruim onder bestaande graven aan te brengen zonder graafwerkzaamheden dichtbij graven. Enkele bijkomende voordelen zijn;

 

 • Minder impact voor nabestaanden
 • Geen graafwerkzaamheden dicht bij bestaande graven; kans op menselijke resten  vrijwel uitgesloten
 • Elke gewenste aanlegdiepte mogelijk
 • Beperkte ruimte op begraafplaatsen heeft geen invloed op locatie en aanlegdiepte van  het drainagesysteem.

 

 

 

Wilt u meer informatie of een afspraak maken om uw specifieke situatie te bespreken? Neem dan contact met ons op en wij komen graag bij u langs!

Onze opdrachtgevers zijn o.a.

 • Gemeentes
 • Woningbouw corporaties
 • Particulieren (vereniging van eigenaren)
 • Beheerders van gebouwen of complexen
 • Begraafplaats beheerders
 • Aannemers

Lees meer

Documentatie downloads

Adres:

Boendersweg 6, 3295 LB 's-Gravendeel 

Tel:078 - 842 2337
Email:info@drainsolutions.nl
KvK:30260514
IBAN:NL 11 RABO 0144 7427 72