Grondwater in de kruipruimte?

Geen ruimte te klein! Wij denken in oplossingen!

Heeft u onze expertise nodig?

Projecten

DrainSolutions staat garant voor het leveren van kwaliteit en betrouwbaarheid. Lees hier een aantal afgeronde projecten. Elk project opzicht is maatwerk waarbij de eisen en wensen van de opdrachtgever niet uit het oog verloren is.

Wateroverlast in kelders en bergingen te Breda

Opdrachtgever: Woningbouwvereniging WonenBreburg te Breda

Project wateroverlast in kelders en berging te Breda

Onder deze drie flats bevinden zich kelders en bergingen welke grotendeels onder maaiveld liggen. In natte periodes kwamen deze blank te staan ondanks diverse pogingen de bergingen waterdicht te maken middels injecteren en aansmeren met epoxymateriaal.

Uitgevoerde werkzaamheden

Vooronderzoek

Middels peilbuizen en bodemonderzoek is eerst vastgesteld bij welke grondwaterstanden de wateroverlast optrad. Aan de hand van de uitkomsten is een drainageontwerp gemaakt in overleg met gemeente Breda en opdrachtgever WonenBreburg. Vooruitlopend aan de werkzaamheden zijn proefsleuven gegraven om de ligging van kabels, leidingen en boomwortels vast te stellen.

Aanleg drainagesysteem

Rondom de drie flats is een drainagesysteem ingegraven. De sleuven zijn volledig aangevuld met zand zodat over de gehele sleufdiepte het water maximaal kan infiltreren. Aan iedere zijde van elke flat zijn dwarssleuven gegraven waarbij de uitkomende grond afgevoerd is en drainagezand aangebracht is. Zodoende ontstaat er een goede verbinding tussen de fundatie van de flats en de drainagesystemen.

Wateroverlast 3 flats Breda

Wateroverlast in kelders

Drainagesysteem aanleggen

wateroverlast in kelder

Wateroverlast in berging

Drainagesysteem aanleggen

Wateroverlast in kelders

Ingraven drainagesysteem

Ingraven drainagesysteem

Ingraven van drainagesysteem

Aanvullen met drainagezand

Aanbrengen dwarssleuven

Ingraven drainagesysteem

Graven van sleuven

Dichten

Dichtstraten van sleuven

Onze opdrachtgevers zijn o.a.

  • Gemeentes
  • Woningbouw corporaties
  • Particulieren (vereniging van eigenaren)
  • Beheerders van gebouwen of complexen
  • Begraafplaats beheerders
  • Aannemers

Lees meer

Documentatie downloads

Adres:

Boendersweg 6, 3295 LB 's-Gravendeel 

Tel:078 - 842 2337
Email:info@drainsolutions.nl
KvK:30260514
IBAN:NL 11 RABO 0144 7427 72