Wateroverlast op de begraafplaats?

Wij helpen u graag met de oplossing!

Heeft u onze expertise nodig?

Projecten

DrainSolutions staat garant voor het leveren van kwaliteit en betrouwbaarheid. Lees hier een aantal afgeronde projecten. Elk project opzicht is maatwerk waarbij de eisen en wensen van de opdrachtgever niet uit het oog verloren is.

Drainage aanbrengen op begraafplaats Liempde

Opdrachtgever: Heilig Hartparochie - KYBYS

 Project aanbrengen drainage op begraafplaats Liempde

Deze begraafplaats bestaat uit een oud en een nieuw gedeelte. Om de capaciteit van deze begraafplaats te vergroten is men voornemens dubbellaags te begraven. Om dit mogelijk te maken moest de grondwaterstand verlaagd worden omdat de gemiddelde grondwaterstand niet hoger dan 30 cm onder de onderste graf mag komen. Het aanbrengen van een drainagesysteem in het bestaande grafveld middels open ontgraving was niet mogelijk vanwege de aanwezige graven.

 Uitgevoerde werkzaamheden

In samenwerking met KYBYS ontwierpen wij een drainagesysteem op XYZ coördinaten in het RD-stelsel. Deze coördinaten zijn op het grafveld uitgezet waardoor de locatie en aanlegdiepte van de drainagebuizen zichtbaar was. Van buiten de begraafplaats zijn er drainageleidingen geboord in de zandlaag onder het grafveld zonder te graven in het grafveld. Haaks op het grafveld is een hoofddrainage ingegraven middels een kettinggraver. Middels robuuste 400 mm inspectieputten zijn de geboorde drainageleidingen aangesloten op de hoofddrainage.

Draineren begraafplaats

Afwerking drainageput

Boren op begraafplaats

Plaatsen putten

Plaatsen putten

Putten in hoofddrain

Boren van drainage

Boren van drainage

Hoofddrain ingraven

Boren onder begraafplaats

Tráce voor hoofddrain

Tráce voor hoofddrain

Plaatsen putten

Afwerking drainageput

Verdichten zandsleuf

Herstellen straatwerk

Herstellen straatwerk

Herstellen straatwerk

Onze opdrachtgevers zijn o.a.

  • Gemeentes
  • Woningbouw corporaties
  • Particulieren (vereniging van eigenaren)
  • Beheerders van gebouwen of complexen
  • Begraafplaats beheerders
  • Aannemers

Lees meer

Documentatie downloads

Adres:

Boendersweg 6, 3295 LB 's-Gravendeel 

Tel:078 - 842 2337
Email:info@drainsolutions.nl
KvK:30260514
IBAN:NL 11 RABO 0144 7427 72